اولین مرجع تخصصی

آموزش حرفه ای زبان انگلیسی

استادینو تنها مرکز آموزش زبانی است که به صورت اختصاصی به افراد یاد میدهد
که چطور به سادگی زبان انگلیسی را یاد بگیرند

دوره های کامل آموزش زبان انگلیسی

آموزش حرفه ای زبان انگلیسی به زبان ساده

دوره آموزشی زبان پلاس 1

سال های زیادی است که نرم افزارهای یادگیری زبان به افراد در یادگیری زبان انگلیسی کمک کرده اند. سایر فناوری ها با هدف کمک به…
دوره های آموزشی

6.900.000 تومان

مدت دوره: 24 ساعت

بسته تخصصی زبان پلاس 2

سال های زیادی است که نرم افزارهای یادگیری زبان به افراد در یادگیری زبان انگلیسی کمک کرده اند. سایر فناوری ها با هدف کمک به…
دوره های آموزشی

7.000.000 تومان

مدت دوره: 25 ساعت

پکیج جامع زبان پلاس 1 و 2

سال های زیادی است که نرم افزارهای یادگیری زبان به افراد در یادگیری زبان انگلیسی کمک کرده اند. سایر فناوری ها با هدف کمک به…
دوره های آموزشی

8.000.000 تومان

مدت دوره: 26 ساعت

کامل ترین دوره آموزشی

مثل حرفه ای ها زبان انگلیسی صحبت کنید

زبان انگلیسی را به راحتی یاد بگیرید و در جنبه های مختلف زندگی خود رشد کنید.

دوره زبان پلاس، کاملترین دوره آموزشی زبان

نظرات مشتریان استادینو

مشتریان راضی اتفاقی به وجود نمی آیند، بلکه نتیجه تلاش یک تیم سخت گوش است!

آخرین مطالب بلاگ